Webontwikkeling

Edwin Verolme is 7 jaar geleden begonnen met het leren ontwikkelen van websites. Sinds hij begonnen is met Verolme Development werkt hij met het content management systeem (kortweg: CMS) Drupal. Dit CMS is gemakkelijk aan te passen naar de wensen en/of eisen van de klant. De website van Verolme Development is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast kunt u bij het portfolio kijken naar andere websites die ontwikkeld zijn door Verolme Development. De werkwijze van Verolme Development bij het ontwikkelen is als volgt:

 1. Introductiegesprek
  Tijdens het introductiegesprek stelt Edwin zichzelf en Verolme Development nader voor en bespreken we de wensen en eisen van de klant.
 2. Opstellen plan van aanpak
  Om een goed beeld te krijgen van alle eisen en wensen van de klant, maar ook om de besproken zaken formeel vast te leggen, stelt Verolme Development na het introductiegesprek een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak dient ondertekend te worden door zowel de klant als door Verolme Development voor akkoord.
 3. Ontwerpen van de website
  Nadat de klant akkoord is gegaan met het plan van aanpak worden er een aantal ontwerpen opgeleverd aan de klant. De klant kan hier vervolgens zijn mening over geven, eventuele aanpassingen aangeven en een definitief ontwerp kiezen.
 4. Ontwikkeling van de website
  Als de klant zijn ontwerp gekozen heeft gaat Verolme Development het ontwerp realiseren in een daadwerkelijke (Drupal-)website. Hier worden alle benodigde modules geïnstalleerd, maar ook worden een aantal aanvullende modules geïnstalleerd, die er (bijvoorbeeld) voor zorgen dat de website beter te vinden is met zoekmachines.
 5. Eindpresentatie en oplevering
  Zodra de website volledig is afgerond wordt deze gepresenteerd aan de opdrachtgever. Eventuele aanpassingen kunnen op dit punt nog gemakkelijk worden doorgevoerd.

Bent u geïnteresseerd geraakt in een website van Verolme Development? Neem contact op!