Media Markt Middelburg

Voor de Media Markt vestiging Middelburg heeft Verolme Development een intern onderzoek uitgevoerd omtrent Business Proces Management. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het INK-model. Aan de hand van dit model heeft Verolme Development vragenlijsten opgesteld en deze uitgezet onder het personeel. Vervolgens is er aan de hand van de resultaten van deze vragenlijsten een onderzoeksrapport geschreven, waar een adviesrapport op volgde. De Media Markt is intern overgegaan tot het doorvoeren van deze adviezen.