Consultancy

Verolme Development houdt zich sinds enige tijd ook bezig met consultancy. Hierbij kan men denken aan onderwerpen als Change Management, Business Proces Management e.a.. Daarnaast kan Verolme Development voor u een pakketselectie uitvoeren, waarbij verschillende alternatieven worden vergeleken a.d.h.v. uw wensen en eisen.

Bij Business Proces Management voert Verolme Development een onderzoek uit naar de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Aan de hand hier van wordt een advies uitgebracht naar de opdrachtgever over het aantal knelpunten en hoe hij deze op zou kunnen lossen. Indien Verolme Development een rol kan spelen in de uitvoering van het advies, is dit uiteraard mogelijk.

Bij Change Management moet men denken aan het begeleiden van bepaalde veranderingen binnen een organisatie. Verolme Development hanteert hiervoor het IOV-model(Integraal Organisatie Verander-model). Hierbij wordt nagedacht over wat en waarom men iets wil veranderen, maar ook hoe men het gaat veranderen.